Нормативна база

Наредби

Наредба №1 за проектиране и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
Наредба №16 Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането
Наредба №24 за санитарно хигиенни изисквания към дискотеките
Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии
Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини
Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
Наредба №49 за изкуствено осветление на сгради
Наредба №9 за здравно- хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците

БДС

БДС 1986–1982 - Кабели, проводници и шнурове. Метод за измерване електрическото съпротивление на изолацията
БДС 14308-1977 - Защита срещу поражение от електрически ток. Мероприятия за защита срещу индиректен допир при напрежение до 1000 V
БДС 16686- 1987 - Охрана на труда. Методи за измерване на температурата , относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите
БДС 14776-1987 - Охрана на труда. Работни места в производсвени помещения санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване
БДС EN 12 464-1:2011 - Светлина и осветление. Осветление на работни места.Част 1.Работни места на закрито
БДС 15471-1982 - Шум. Методи за измерване и оценка в помещенията на жилищни, обществени сгради и населени места
БДС ISO 1999: - Акустика.Определяне въздействието на шума при работа


Нормативна база
Контакти
тел.: 0888 002 868
e-mail: izmervane@abv.bg


ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2021, Всички права запазени. Защита на личните данни