Измерване на електрически уредби и съоръжения до 1000 V

1. Импеданс на контура “фаза –защитен проводник”;

2. Дефектотокови защити /Защитни прекъсвачи/

3. Съпротивление на защитни заземителни уредби ;

4. Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби ;

5. Съпротивление на изолацията;


Измерване на електрически уредби и съоръжения до 1000 V
Контакти
тел.: 0888 002 868
e-mail: izmervane@abv.bg


ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2024, Всички права запазени. Защита на личните данни